Bestilling

Dette er ein enkelt bestillings side der du kan forhåndkjøpe varer. 

Du kan bruke kontakt sjema og skrive ca. hvor mye du vil ha og oppgi tlf. nr

Deretter vil e sende deg ein forespørsel på vipps om forhånds betaling.   


 
 
 
 
Lår
Bog
Ribbe
Frikasse
Sadel
Kjøttdeig kje
Kjøttdeig geit